Sargis MinasyanԾնվել է 1993թ. ք. Աբովյանում, Հայաստան:

2003-2008թ սովորել է Կոտայքի   մարզի ք. Բյուրեղավանի արվեստի դպրոցի ակադեմիական երգեցողության բաժնում:

2008-2014թ սովորել է Երևանի Ա.Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտա-մանկավարժական քոլեջի վոկալ-դասական բաժնում:

2014 թ-ին ընդունվել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիաի, վոկալ-տեսական ֆակուլտետի ակադեմիական երգեցողության բաժինը:

2014թ-ից առ այսօր աշխատում է Սաղմոսերգու արական երգչախմբում:

2014թ-ից առ այսօր աշխատում է Երևանի պետական կամերային երգչախմբում, որպես երգիչ:

Go to top